Кубок Спорт-Элит
Специальные Детские Соревнования - клубные соревнования базового уровня, в которых принимают участие дети возрастом от 4 до 16 лет.

В клубе проводятся Специальные Детские Соревнования для демонстрации достижений и получения информации для корректировки тренировочных планов.

Для участия в соревнованиях необходимо оформить нотариально заверенное разрешение от родителей на участи е ребенка в соревнованиях. Образец заявления (на период до исполнения ребенку 14 лет) приводится ниже:

Заявка на участие в соревнованиях:

/Название клуба/ /ФИО Тренера/ /Дата соревнования/ /Дата подачи заявки/
/Имя и фамилия ребенка/ /Возраст/ /Лошадь/ /В каких классах выступает/
       
       

 

Разрешение от родителей на участие в соревнованиях:

Дозвіл на участь у змаганнях /Скачать/

 

Батько: _________________________________________________________

(паспорт: серія___ №____________, виданий _________________ МВСУ у ______________ обл. м._____________________ року),

що зареєстрований:

м. __________, вул._______________ Дім № __., кв.__

Мати: ___________________________________________________________

(паспорт: серія___ №____________, виданий _________________ МВСУ

у ______________ обл. м._____________________ року),

що зареєстрована:

м. __________, вул._______________ Дім № __., кв.__

З А Я В А

Ми,(батько)____________________________________________________,

(мати)__________________________________________, даємо дозвіл своїй неповнолітній дитині (синові/доньці): _____________________________, ____________ р. н., приймати участь у змаганнях з кінного спорту, які проходитимуть у 2017 р. у Київський обл.  на  території клубу “Спорт-Еліт”.

 Цією заявою ми також засвідчуємо, що ознайомлені та згодні з умовами проведення змагань, які закріплені у відповідному положенні.

Сповіщаємо, що підстав, які відповідно до ст.12 Закону України «Про охорону дитинства», що обмежують право нашого сина (нашої доньки) на участь у змаганні, немає.

«___»_________________2017 року

Підписи:

_____________________                 ______________________